Česky English Deutch

Publikace

Obsah

Úvodem, s. 7.

Markéta Špůrová
Identifikace svědků v listinách královské rodiny v době Václava I. a jejich vztah k panovnickému dvoru, s. 9-19.

Irena Moravcová
Dvůr královny Markéty Babenberské mezi lety 1246-1266, s. 21-42. Resume

Tomáš Baletka
Dvůr moravských Lucemburků a perspektivy jeho dalšího studia, s. 43-51. Resume

Dominik Budský
Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém. Kariéra a vztahy v prostředí kapituly v letech 1378-1390, s. 53-86.

Marcin Rafał Pauk
Nemieccy przybysze na dworze Wacława I. W kwestii początków migracji rycerskich do Czech, s. 87-106. Resume

Dana Dvořáčková-Malá
Biskup Bernard z Kamence, zakladatel, kancléř, rádce a diplomat, s. 107-121.

Martin Čapský
Proměny dvorské elity jako odraz poklesu zeměpanské prestiže opavských Přemyslovců, s. 123-144. Resume

Robert Novotný
Dvorská a zemská hierarchie v pozdně středověkých Čechách, s. 145-161.

Mlada Holá
Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348-1372, s. 163-189.

Richard Němec
K pojmu rezidence: Formální atributy jako kritérium definice sídel Karla IV. Lauf - Milín - Ojvín, s. 191-236. Resume

Petr Hlaváček
Nový Jeruzalém? Spirituální rozměr kadaňské rezidence Jana Hasištejnského z Lobkowicz, s. 237-272. Resume

Otakar Slanař
K otázce topiky ve středověké rytířské epice, s. 273-286.