Česky English Deutch

Publikace

Anotace

Kniha o panovnickém dvoře přemyslovských knížat a králů nabízí rozsáhlý pohled na život dvorské společnosti, kterému se domácí historiografie zatím komplexně nevěnovala. Zachycuje jak život každodenní, tak slavnostní, rozebírá příchod a rozkvět dvorské-rytířské kultury, včetně poutavých výpovědí literárních památek. To vše v širokém chronologickém záběru od desátého do počátku čtrnáctého století i v kontextu evropského vývoje. Souvisle s tím autoři zachytili řadu kariérních osudů, vývoj jednotlivých úřadů, nebo informace o služebných postech, jejich náplni či významu. Obsáhle se rovněž věnují postavení žen a dětí na dvoře a v dvorské domácnosti. Nechybí ani pojednání o ideálu rytířství, módní turnajové zábavě, fenoménu dvorské lásky či výklad o možnostech a zvycích při cestování dvorské suity.

Obsah

Slovo úvodem

I. PANOVNICKÝ DVŮR A JEHO VÝZKUM
1. Dvorská otázka v historiografii
2. Panovnický dvůr v řeči pramenů, terminologie a metodika

II. SKLADBA PANOVNICKÉHO DVORA
1. Úřady a služebné posty do konce 12. století
2. Přemyslovský dvůr 10.-12. století
3. Úřady a služebné posty doby královské v letech 1197-1253
4. Přemyslovský dvůr první poloviny 13. století
5. Úřady a služebné posty v letech 1253-1306
6. Přemyslovský dvůr druhé poloviny 13. století
7. Panovnice a dvorská společnost

III. KAŽDODENNOST PANOVNICKÉHO DVORA
1. Všední dny
2. Ženy na dvoře
3. Děti a jejich výchova
4. Slavnosti a svátky

IV. PANOVNICKÝ DVŮR V PROSTORU
1. Panovnické sídlo
2. Dvůr na cestách

V. DVORSKÁ RYTÍŘSKÁ KULTURA
1. Rytířství a dvorská kultura
2. Turnaje
3. Rytíř a jeho ctnosti
4. Rytíř a láska
5. Ideál a realita rytířství

Dvůr přemyslovských knížat a králů

Summary
Seznam vyobrazení
Seznam zkratek
Soupis pramenů a literatury
Rejstřík